Individnivå

Mange barn og unge strever i hverdagen, av flere ulike årsaker.

På denne siden ønsker Gratangen kommune å gi viktig informasjon som kan bidra til at barn og unge opplever en trygg og god oppvekst.

Metoder, prosedyrer og opplæring i identifiseringen av barn som trenger hjelp og tiltaksarbeid inn mot målgruppen.

Handlingsveileder