Riktig hjelp til riktig tid

- samhandlingsmodell for utsatte barn og unge

Riktig forebygging kan gi store gevinster i arbeidet vårt for barn og unge som har noe de strever med.

Vår kommune har derfor utarbeidet en samhandlingsmodell som skal hjelpe oss med å sikre tidlig identifikasjon og koordinert oppfølging av målgruppen på tvers av tjenester og nivå.

Tegning som skal illustrere menneskerettigheter, med hovedfokus på barns rettigheter.

I tillegg skal kommunen sikre:

  • Tidlig innsats
  • Brukermedvirkning
  • Samarbeid